Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

Als Platform zijn wij benaderd om ook in De Krimpenerwaard de belangen te behartigen van mensen met een beperking en hun mantelzorgers. Dit doen wij reeds in de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen.
Om onze activiteiten te starten en de gemeente te laten zien waarom wij gesubsidieerd zouden moeten worden hebben wij voor de eerste periode van 1 of 2 jaren financiële hulp nodig. Wij zijn een ANBI stichting en zoeken naar donateurs.

  • Wij doen aan informatievoorziening via website, nieuwsbrief en social media en via themabijeenkomsten.
  • Wij verwijzen en bemiddelen hulpvragers naar de juiste hulp.
  • Wij behartigen de belangen van onze doelgroep individueel en collectief.
  • En wij geven voorlichting op scholen over het leven met een beperking om bewustwording te creëren.
  • Wij werken hiervoor nauw samen met gemeenten, politiek en veel organisaties.
  • Wij werken volledig met vrijwilligers die alleen hun daadwerkelijke onkosten vergoed krijgen. Subsidiegelden en donaties komen verder volledig ten goede aan de door ons gestelde doelen.

Onze totale kosten liggen rond de 2000 euro per jaar, per gemeente.

Het zou geweldig zijn als wij, met uw hulp, een goede start kunnen maken in De Krimpenerwaard.

Doneer ook.
NL65 BUNQ 2206 0100 46
Ten name van: Stichting de Vrienden van
Omschrijving: pgcz

Deel